สมาคมไทยลีกเลื่อน

สมาคมไทยลีกเลื่อน

สมาคมไทยลีกเลื่อน ก่อนหน้านี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีการประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ในช่วงเดือนมีนาคม ก่อนที่จะมีหลายสโมสรออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 และต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ตและการจัดมหรสพ

เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการที่ดำเนินการภายใต้ บริษัท ไทยลีก จำกัด ออกไปก่อน

ที่มา : https://www.smmsport.com

สมัคร : https://www.tonyfrancissports.com